Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring utkast til fire nye regelsett som mulige alternativer til dagens grenser for hvor lavt beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken kan være. Et viktig hensyn er at et mulig nytt system ikke svekker beregningsgrunnlaget for kapitalkravet sammenlignet med det som følger av dagens regler med det såkalte Basel I-gulvet.

I Nasjonalbudsjettet 2013 opplyste Finansdepartementet at det ville se nærmere på IRB-bankenes modeller for å beregne kapitalkrav. Det kan være aktuelt å innføre et nytt system som erstatter dagens regel med en nedre grense for beregningsgrunnlaget (Basel I-gulvet). Hvis departementet skal avvikle gjeldende bestemmelse om Basel I-gulv, er det viktig å finne et nivå på risikovektene som ikke svekker dagens beregningsgrunnlag og dermed kravet til kapitalnivå i IRB-bankene. Finanstilsynet fikk i brev 14. desember 2012 i oppdrag å se på tiltak for å styrke bankenes modeller. Finansdepartementet mottok 4. mars 2013 et notat med vurderinger fra Finanstilsynet.

Med utgangspunkt i Finanstilsynets vurderinger har departementet utarbeidet utkast til fire nye regelsett som hver for seg er mulige alternativer til videreføring av Basel I-gulvet. Finansdepartementet viser til vedlagte høringsbrev og notat, og vurderinger fra Finanstilsynet 4. mars 2013.

Les høringen her

Til toppen