Høring – beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.07.2010