Høring – beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde – endringer i utfyllende forskrift, opprettinger i lovtekst mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2013