Høring – Faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen”

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette en rapport med forslag til tiltak for en forenklet utmarksforvaltning på høring. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2015