Høring - forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009

Resultat:

Utkast til forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer av 10. oktober 2008 nr. 1132 (tollkvoteforskriften).

Forslaget sendes på høring med frist for merknader innen 20. august 2009.