Høring om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Det er hjemmel i universitets- og høyskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker tittel (f.eks. Mastergrad) eller institusjonsbetegnelse (f.eks. universitet), og i fagskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker betegnelsene "fagskole" eller "fagskoleutdanning". Departementet er i begge lovene gitt hjemmel til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om overtredelsesgebyret. Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift etter begge lovene.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.09.2017