Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Forskrift om oppheving av forskrift 27. juni 2002 nr. 826 om sikkerhetsmekanisme og overvåkingssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen og endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om adminis. Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP). og Kgl.res. - Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2007

Vår ref.: 200702134-/HEI

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Direktoratet for utviklingssamarbeid
(Norad)
Toll- og avgiftsdirektoratet
Attac Norge
Coop NKL BA
Det internasjonale Handelskammer, ICC Norge
Eksportutvalget for fisk (EFF)
Fairtrade Max Havelar Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
(FNH)
Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Utvikling og Miljø
Gartnerhallen A/L
GRO Industrier
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Handelskampanjen
Hoff Norske Potetindustrier BA
Initiativ for etisk handel
Innovasjon Norge
INTSOK
Kirkens Nødhjelp
Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)
Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF)
Konkurransetilsynet
Konservesfabrikkenes Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Natur og Ungdom
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Fiskarlag
Norsk Gartnerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Råfisklag
Norgesfôr AS
Norkorn
Norsk Akkreditering
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Felleskjøp
Norsk Folkehjelp
Norsk Industri
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
NorStella
Nortura (Gilde)
Næringslivets Hovedorganisasjon  (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)
Redd Barna
Statens landbruksforvaltning
TINE Norske Meierier/Tine BA
Unikorn
Utviklingsfondet

Til toppen