Høring – behandling av klager vedr. tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Forslaget innebærer for det første at klagebehandlingen av enkeltvedtak om tildeling av pressestøtte legges til Klagenemnda for mediesaker. For det andre innebærer forslaget en avskjæring av klageadgangen for faglig kunstnerisk skjønn i tilskuddsordningene til audiovisuelle produksjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.03.2012