Høring – forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013