Høring Forslag om midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen m.m.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer i reglene om fraværsgrensen og fraværsføring. Departementet foreslår for det første midlertidige regler om at dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ikke gjelder frem til 1. november 2020. Selv om de opprinnelige dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Videre foreslår departementet at de elevene som gjennomfører utsatte fag- eller svenneprøver fra vårens Vg3, parallelt med at de har startet på Vg4 påbygging, får sitt fravær ansett som dokumentert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2020

Vår ref.: 20/4086

Høringsbrev – Forslag til midlertidige forskriftsendringer – fraværsgrensen og fraværsføring

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige forskriftsbestemmelser om fraværsgrensen og fraværsføring.

Forslagene er knyttet til den pågående situasjonen med covid-19.

Departementet foreslår for det første midlertidige regler om at dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ikke gjelder frem til 1. november 2020. Dette gjelder for dokumentasjonskravet både i reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole og i reglene om fraværsføring på vitnemål og kompetansebevis for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Selv om de opprinnelige dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding.

Videre foreslår departementet at de elevene som gjennomfører utsatte fag- eller svenneprøver fra vårens Vg3, parallelt med at de har startet på Vg4 påbygging, får sitt fravær ansett som dokumentert.

Høringsfristen er 21. august.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2724943

 

 

 

Med hilsen (e.f.)   

Kristin Ryan 
avdelingsdirektør                                           Anders Rakli
                                                                          Seniorrådgiver

 • Agder fylkeskommune
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • KS
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Norsk Lektorlag
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Utdanningsforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune

Kopi

 • Utdanningsdirektoratet
 • Kompetanse Norge