Høring – forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2016