Høring – forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013