Høring – forslag til endringer i barnehageloven

Om politiattest og tjenestedata

Departementet foreslår i denne høringen å endre reglene om politiattester i barnehage og å lovfeste gjeldende rapportering av tjenestedata fra kommunale barnehager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2013

Resultat:

Departementet foreslår i denne høringen å endre reglene om politiattester i barnehage og å lovfeste gjeldende rapportering av tjenestedata fra kommunale barnehager.
(01.02.2013)

_______________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsintanser (PDF, 117 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven (PDF, 412 Kb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

___________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 19. april 2013 i Prop. 120 L (2012–2013) frem forslag til endringer i barnehageloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.