Prop. 120 L (2012–2013)

Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget