Ot.prp. nr. 108 (2008-2009)

Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget