NOU 2003: 21

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Kriminalitetsbekjempelse og personvern — - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger

Les dokumentet