NOU 2003: 21

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Kriminalitetsbekjempelse og personvern — - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger

Les dokumentet