Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høringsfristen er 5. mai 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2008