Prop. 12 L (2009-2010)

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget