Høringer

Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i fondsstyrets funksjonstid og tidspunktet for innsending av årsrapport og revidert regnskap. I tillegg foreslås en henvisningsendring som følge av ny åndsverklov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2018

Vår ref.: 18/4905

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1559 om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven.

 

Endringene som foreslås gjelder fondsstyrets funksjonstid, tidspunktet for innsending av årsrapport og revidert regnskap samt en henvisningsendring som følge av ny åndsverklov.

 

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

 

Høringsfristen er 23. november 2018. Benytt den digitale løsningen på https://www.regjeringen.no/2615585 for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Tore Magnus Bruaset (tmb@kud.dep.no).

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Tore Magnus Bruaset
seniorrådgiver

 

Departementene

Datatilsynet

Den norske UNESCO-kommisjonen

Domstoladministrasjonen

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Innovasjon Norge

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Norsk filminstitutt

Norsk kulturråd

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Patentstyret

Riksarkivet

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

 

Advokatforeningen

Abelia

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge

Creative Commons Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det Norske Komponistfond

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Fagpressen

Fellesorganisasjonen Foto-Norge

FolkOrg

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FONO

Forbundet Frie Fotografer (FFF)

Forskerforbundet

FriBit

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill – Norske grafiske designere og illustratører

GramArt

Gramo

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

IFPI Norge

IKT-Norge

Institusjonsfotografene

Kabel Norge

Kopinor

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kunstnernettverket

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Musikkfondene

Musikkforleggerne

NONA – The Norwegian Online News Association

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges museumsforbund

Norsk Artistforbund (NA)

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk filmforbund

Norsk Filmklubbforbund

Norsk forening for jus og edb

Norsk Jazzforum

Norsk Journalistlag (NJ)

Norsk Komponistforening (NKF)

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening (NO)

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening (NR)

Norsk Rockforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Tonekunstnersamfund

Norsk Videogramforening (NVF)

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere (NBK)

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Kunsthåndverkere (NK)

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

Norwaco

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Platearbeiderforeningen

Rettighetsalliansen

Stiftelsen Elektronikkbransjen

TONO

Unge Kunstneres Samfund

Virke kunnskap, teknologi og utdanning (Virke KTU)

Virke Produsentforeningen

YS

 

Altibox AS

Den Norske Ballettskole AS

Discovery Networks Norway AS (Discovery)

Facebook

Get TDC AS

Google Norge

Modern Times Group MTG AS

Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)

NextGenTel AS

Nordic Screens AS

P4 Radio Hele Norge AS

RiksTV AS

Telenor Norge AS

Telia

TV 2 AS