Høring – innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke

Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke ble avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 13. mai 2008. Arbeidsgruppen som har utarbeidet innstillingen foreslår tiltak som kan styrke det kirkelige demokratiet. Gruppen ble særskilt bedt om å vurdere tiltak som kan styrke oppslutningen ved menighetsrådsvalget i 2009, styrke den demokratiske legitimiteten til ulike organer og styrke prosessene rundt framtidig utvelgelse av proster og biskoper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

 

Denne høringssaken er ferdigbehandlet. Les sammenfatning av høringsmaterialet (pdf)