Høring — NOU 2006: 1 om eiendomsmegling og utkast til regler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Høringsfrist: Del I - 2. mai 2006, Del II - 10. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist:
    Del I: 2. mai 2006
    Del II: 10. mars 2006
  • Høringssvar publiseres fortløpende


  • Resultat på del I: Ot.prp. nr. 16 (2006-2007)
    Resultat på del II: Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)