Ot.prp. nr. 16 (2006-2007)

Om lov om eiendomsmegling

Om lov om eiendomsmegling

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget