Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2015