Historisk arkiv

Skatteutvalgets utredning sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi på høring.

I utredningen foreslår skatteutvalget at selskapsskatten tilpasses den internasjonale utviklingen med mer mobile skattegrunnlag og lavere selskapsskattesatser. Utvalget foreslår lettelser i selskapsbeskatningen ved at skattesatsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent, og at satsreduksjonen kombineres med andre tiltak mot overskuddsflytting. Det foreslås også endringer i personbeskatningen for å tilpasse den til lavere selskapsskatt, samt endringer i formuesskatten og merverdiavgiften. Utvalget har vært ledet av Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utredningen sendes til et utvalg høringsinstanser, men også andre organisasjoner mv. oppfordres til å komme med innspill i høringsrunden.

Les mer i høringen