Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Et offentlig utvalg, ledet av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen, leverte NOU 2015: 17 Først og fremst til helse- og omsorgsministeren 4. desember 2015. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 26.04.2016