Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Utredningen gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.09.2019

Vår ref.: 19/1386 - SCH

Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet og utredningen for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 2. september 2019. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

                                                                       Signe Christophersen
                                                                       fung. lovrådgiver

Departementene 

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Kartverket
Klagenemnda for naturskadesaker
Konkursrådet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet 

Kommunene
Fylkeskommunene 

Advokatforeningen
Den Norske Aktuarforening
Den norske Forsikringsforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Frende Forsikring
Gjensidige forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
If Skadeforsikring
Knif Trygghet Forsikring
KS
Landkreditt Forsikring
Ly Forsikring
Nemi Forsikring
Norsk Naturskadepool
Næringslivets Hovedorganisasjon
Protector Forsikring
Tryg Forsikring 

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

 

Til toppen