Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag fra Finanstilsynet om særlige regler om offentliggjøring av informasjon knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Forslaget fra Finanstilsynet er begrunnet i hensynet om å sikre en fortsatt stabil tilgang på obligasjoner med fortrinnsrett. Høringsfrist: 12. januar 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2018