Høring – Obligasjoner med fortrinnsrett, utkast til forskriftsendring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2015