Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – søknad om midlertidig utvidede utslippstillatelser for reservekraftanleggene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2010

Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt søknad fra Statnett om utvidet utslippstillatelse for reservekraftanlegg på Tjeldbergodden og Nyhamna frem til 31. mai 2010. Det vises i søknaden til at kraftsituasjonen i Midt-Norge er stram, og konsekvensene av hendelser i kraftsystemet vil kunne bli større enn normalt. Det vises videre til at reservekraftverkene vil kunne bidra til å opprettholde den momentane balansen i kraftsystemet i en vanskelig driftssituasjon og ved driftsforstyrrelser inntil vårløsningen og økt tilsig stabiliserer situasjonen. Søknaden sendes med dette på høring.

Søknadene vil behandles samlet av Miljøverndepartementet.

Høringsuttalelser sendes til [email protected]

Når det gjelder energirelaterte uttalelser, skal disse sendes til Olje- og energidepartementet.

Sakens karakter og omfang gjør det nødvendig med en hurtig avgjørelse av søknaden fra Statnett. Høringsfristen er derfor tilpasset den videre behandling av saken.

Allskog BA
Arbeidstilsynet
Aukra kommune
Aure kommune
Bellona
Den norske turistforening
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eikrem Velforening
Fiskeridirektoratet
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes landsforbund
Fræna kommune
Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Gassnova
Greenpease Norge
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
Hemne kommune
Hitra kommune
Industrikraft Møre
Istad Nett AS
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kristiansund og Nordmøre havn
Kystverket Midt-Norge
Møre og Romsdal Fiskarlag
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Naturvernforbundet i Rissa
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Nordlandet Grendelag
Petroleumstilsynet
Riksantikvaren
Sikho AS
Statnett
StatoilHydro (StatoilHydro ASA skiftet 2. november 2009 navn til Statoil ASA. Navnet StatoilHydro ble brukt midlertidig i en periode på to år etter fusjonen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs olje- og gassdivisjon.)
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Tjeldbergodden utvikling
WWF Verdens Naturfond
Zero

 

Til toppen