Høring – søknad om midlertidig utvidede utslippstillatelser for reservekraftanleggene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2010

Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt søknad fra Statnett om utvidet utslippstillatelse for reservekraftanlegg på Tjeldbergodden og Nyhamna frem til 31. mai 2010. Det vises i søknaden til at kraftsituasjonen i Midt-Norge er stram, og konsekvensene av hendelser i kraftsystemet vil kunne bli større enn normalt. Det vises videre til at reservekraftverkene vil kunne bidra til å opprettholde den momentane balansen i kraftsystemet i en vanskelig driftssituasjon og ved driftsforstyrrelser inntil vårløsningen og økt tilsig stabiliserer situasjonen. Søknaden sendes med dette på høring.

Søknadene vil behandles samlet av Miljøverndepartementet.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@md.dep.no

Når det gjelder energirelaterte uttalelser, skal disse sendes til Olje- og energidepartementet.

Sakens karakter og omfang gjør det nødvendig med en hurtig avgjørelse av søknaden fra Statnett. Høringsfristen er derfor tilpasset den videre behandling av saken.