Høring om endringer i barnehageloven mv

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager på høring. Forslaget inneholder et krav om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer og pedagogisk leder i barnehage. I tillegg foreslås det at barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i barnehageloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2018