Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2012