Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2012