Høring av endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og 1. januar 2021

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og forslag til opptrapping fra 1. januar 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.05.2020

Vår ref.: 15/63

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og forslag til opptrapping fra 1. januar 2021.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill i stedet sendes pr. e-post til postmottak@kld.dep.no. Merk i så fall innspillet med referanse 15/63.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene er Klima- og miljødepartementet i hende senest tirsdag 19. mai 2020.

Vedlegg:

  • Høringsnotat - endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og 1. januar 2021
  • Konsekvensutredning - endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2020 og 1. januar 2021

Med hilsen

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Are Lindegaard
avdelingsdirektør

A/S Norske Shell

Adesso Bioproducts

AGA AS

Alexela Sløvåg AS

Avfall Norge

Avinor AS

Bio8

Biofuel Development

Danmark BioGasol ApS

Biokraft

Bioteknologirådet

Biozin AS

Borregaard

Bunker Oil

Byggenæringens Landsforening

Carbon Limits AS

Finland Chempolis Biorefining Park

CICERO Senter for klimaforskning

Circle K

Sverige Domsjö Fabriker AB

Danmark DONG Energy A/S

Drivkraft Norge

Eco-1 Bioenergi AS

Ecopro

Ecoxy AS

Energigass Norge

Energigården AS

Eni Norge

Enova SF

Esso Norge As

EY

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forfuel

Forsvarsdepartementet

Finland Fortum Oyj

Framtiden i Våre Hender

Gasnor AS

GoodFuels Norway

Finland Green Fuel Nordic Oy

Greenpeace Norge

Danmark Inbicon A/S

IVAR

Konkurransetilsynet

KS Bedrift Avfall

Landbruks- og matdepartementet

Sverige Lantmännen

Lastebileiernes forening

Lindum

Lyse Neo

Danmark MEC Bioethanol

MEF

MHSERVICE

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Finland Neste Corporation

NoBio

Norfuel

Norges Automobil-Forbund

Norges Bondelag

Norges Lastebileier-forbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges skogeierforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi

Norskog

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Preem

PwC Norge

Quantafuel

Regelrådet

Regnskogfondet

RSM Norge

Sabima

Samferdselsdepartementet

Sverige SEKAB Biofuels & Chemicals AB

Silv Green Fuel

Skatteetaten

Skognæringa Kyst SA

Sverige SP Energy Technology

St1 - Smart Fuel AS

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statoil Fuel & Retail AS

Statsministerens kontor

Sverige Svebio

Sverige Södra

TFB

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt

Treindustrien

TWMA Norge AS

Uno-X

Finland UPM Biofuels

Utenriksdepartementet

Vegdirektoratet

VESAR

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation