Høring - av endringer i forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk, forskrift om prisutjevningsordningen for melk, samt forskrift om tilskudd til melkeproduksjon

Forskrift om endring av forskrift 26. august 1999 nr 965 om tilskott til mjølkeproduksjon. Forskrift om endring av forskrift 4. desember 2003 nr. 1453 om prisutjevningsordningen for melk. Forskrift om endring av forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2005