Høring - EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2017