Høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2013