Historisk arkiv

Forskrift om CO2-kompensasjon er vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forskrift om CO2-kompensasjon er nå vedtatt, etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent den norske kompensasjonsordningen.

Søknadsfristen er fastsatt til 13. november 2013. Miljødirektoratet skal forvalte kompensasjonsordningen, og vil legge ut søknadsskjema og avholde informasjonsmøte innen kort tid.

Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien (pdf)