Historisk arkiv

CO2-kompensasjon for industrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forskriften om CO2-kompensasjon for industrien ble vedtatt 26. september. Miljøverndepartementet har utarbeidet et dokument som oppsummerer den offentlige høringen og vår vurdering av høringsinnspillene. Det er også gitt forklaringer til ulike bestemmelser i forskriften.

Forskriften om CO2-kompensasjon for industrien ble vedtatt 26. september. Miljøverndepartementet har utarbeidet et dokument som oppsummerer den offentlige høringen og vår vurdering av høringsinnspillene. Det er også gitt forklaringer til ulike bestemmelser i forskriften.

Søknadsfristen for virksomhetene er 13. november 2013. Se mer informasjon om søknadsprosessen på Miljødirektoratets nettsider.

Regjeringen foreslår samtidig at det innføres et kvoteprisgulv for ordningen. Dersom dette forslaget vedtas i Stortinget, vil en slik endring gjennomføres ved endring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien. Innholdet i høringsdokumentet som publiseres her, berøres ikke av Regjeringens beslutning om å foreslå  innføring av et kvoteprisgulv.

Miljøverndepartementets vurdering av høringsinnspillene etter offentlig høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien (pdf)