Høring av forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Resultat: Forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2012 med hjemmel i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven avsnitt V

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012