Høring av forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2010