Høring av forslag til endringer i forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2010

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 24. juni 2003 nr. 77 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk på høring.