Høring av forslag til gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2011