Høring av forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til en ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Forslaget er basert på forhandlinger som har pågått siden 2012, og som nå er avsluttet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2016