Høring av konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik

Klima- og miljødepartementet legger med dette konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik ut på offentlig høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2018

Vår ref.: 18/3003

Klima- og miljødepartementet legger med dette konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik ut på offentlig høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Klima- og miljødepartementet har valgt å gjennomføre en høring av konsekvensutredningen for å bidra til en åpen prosess og gi allmennheten anledning til å fremme synspunkter og innspill til konsekvensutredningen.

Høringen er et ledd i arbeidet med å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag i saken.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser, se under. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er 17. oktober 2018.

Konsekvensutredningen er tilgjengelig nedenfor under "Høringsnotat".