Høring av konsekvensutredning for utbygging av Goliat-feltet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2009