Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler som åpner for at man kan stille krav til sentralt godkjente foretak om skattebetaling med videre, i tillegg til kvalifikasjonskrav. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2015