Prop. 131 L (2014–2015)

Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

I proposisjonen foreslår departementet nye regler i plan- og bygningsloven. Lovforslaget gjelder endringer i den sentrale godkjenningsordningen for foretak i byggesaker. Endringene skal styrke frivillig sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak, gjennom å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen. Lovforslaget gir hjemmel for forskrift om at det kan stilles andre krav enn til rent faglige kvalifikasjoner, som krav om betalt skatt og moms og ryddige HMS og lønnsforhold. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. Videre gis det hjemmel for at den sentrale godkjenningsordningen på sikt kan utvides til å omfatte også foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett, dvs. tjenester i ROT-markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg) eller som underleverandør. Det foreslås også en hjemmel for at det på sikt kan innføres enkelte fordeler for foretak som har sentral godkjenning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget