Høring - Behovet for fredning av Stonglandshalvøya

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

  • Høringsfrist: 15. juni 2003