Høring - Behovet for fredning av Stonglandshalvøya

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

  • Høringsfrist: 15. juni 2003