Høring - Endringer i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel

Departementet har sendt på høring et utkast til endringer i eForvaltningsforskriften (forskrift 25. juni 2004 nr 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.09.2013