Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av ny prioritert art og to utvalgte naturtyper

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til forskrift om elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2020

Vår ref.: 19/4242

Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til forskrift om elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at olivinskog gjøres til utvalgt naturtype. Klima- og miljødepartementet vurderer også om åpen grunnlendt kalkmark skal gjøres til utvalgt naturtype, og det bes særlig om høringsinstansenes syn på dette.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/4242, i stedet sendes på e-post til [email protected].

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Fristen for å sende inn innspill og merknader til høringen er 30. april 2020.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Følgende vedlegg inngår i høringen:

  1. Høringsnotat
  2. Vedlegg 2: Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde (inkludert forslag til forskrift)
  3. Vedlegg 3: Høring av åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype
  4. Vedlegg 4: Høring av olivinskog som utvalgt naturtype
  5. Vedlegg 5: Utkast til endringsforskrift for utvalgt naturtype
  6. Vedlegg 6: Liste med berørte kommuner
  7. Vedlegg 7: Beslutningsgrunnlag for elfenbenslav
  8. Vedlegg 8: Beslutningsgrunnlag for åpen grunnlendt kalkmark
  9. Vedlegg 9: Beslutningsgrunnlag for olivinskog

I høringsnotatet gis en generell omtale av konsekvenser ved bruk av prioritert art med økologisk funksjonsområde og utvalgt naturtype som virkemiddel. I vedlegg 2-4 gis en mer utdypende gjennomgang av elfenbenslav som mulig ny prioritert art med økologisk funksjonsområde, og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som to mulige nye utvalgte naturtyper. Departementet ber om innspill til om det er enkeltområder der forslagene har spesielt store konsekvenser. For åpen grunnlendt kalkmark bes det særskilt om innspill på konsekvenser av å gjøre åpen grunnlendt kalkmark til ny utvalgt naturtype, herunder tilbakemelding på områder som er særlig attraktive for utbygging.

Vedlagt følger også forslag til forskrift for elfenbenslav og forslag til inkludering av naturtypene i forskrift om utvalgte naturtyper. Konkret endringsforskrift for naturtypene ligger i vedlegg 5. Liste med berørte kommuner ligger i vedlegg 6. I vedlegg 7, 8 og 9 er tilrådningene fra Miljødirektoratet utarbeidet i samarbeid med øvrige direktorater av 14.12.2018.

Lenke som skal benyttes for innsynsløsning for kart er denne: https://arcg.is/0vufaj

Alle beslutningsgrunnlagene, inkludert Miljødirektoratets overordnede hoveddokument, kan lastes ned her


Med hilsen

Øyvind Andreassen (e.f.)
avdelingsdirektør
Vegard Engh
seniorrådgiver

 

Abelia

Advokatforeningen

AF-gruppen

Agder fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Alver kommune

Andøy kommune

Animalia

Arbeids- og sosialdepartementet

Aremark kommune

Arendal kommune

Artsdatabanken

Asker kommune

Askvoll Kommune

Askøy kommune

Asplan Viak AS

Attac Norge

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avinor AS

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bane NOR SF

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Beiarn kommune

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Bindal Kommune

Bioteknologirådet

Birkenes kommune

Bjerknessenteret for klimaforskning

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Boligbyggelaget USBL

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygg 21

Byggenæringens landsforening

Byggevareindustriens forening

Byggfakta AS

Byggmesterforbundet

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

CICERO Senter for klimaforskning

Den norske turistforening

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Drivkraft Norge

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energi Norge

Engerdal kommune

Enova SF

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fagpressen

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Foreningen fredet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortum Oslo Varme AS

Forum for miljøteknologi

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftsrådenes landsforbund

Frogn kommune

Froland Kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gartnerhallen SA

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Greenpeace

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Hadsel kommune

Hafslund AS

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Havforskningsinstituttet

Heim kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurdal kommune

Huseiernes landsforbund

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Iveland kommune

Jernbanedirektoratet

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kartverket

Kautokeino kommune

Kinn kommune

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund

Klagenemnda for miljøinformasjon

Klepp kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Konkurransetilsynet

Kornbøndenes interesseorganisasjon

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystrederiene

Kystskogbruket

Kystverket

Kåfjord kommune

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

Lom kommune

Loppa kommune

Luftfartstilsynet

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Maskinentreprenørenes forbund

Matmerk

Mattilsynet

Melhus Kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Meteorologisk institutt

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes Kommune

Moss kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Naturhistorisk museum Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Natur og ungdom

Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum

Naturvernforbundet

Nelfo

Nes kommune

Nes kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune

NHO Logistikk og Transport

NHO Luftfart

NHO Mat og drikke

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nissedal kommune

Nittedal kommune

NOAH for dyrs rettigheter

Nofima AS

Nome kommune

Norcem AS

Norconsult AS

Nord universitet

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges astma- og allergiforbund

Norges Automobil-Forbund (NAF)

Norges bilbransjeforbund

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk almenningsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk byggtjeneste AS

Norsk eiendom

Norsk fjernvarme

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk gartnerforbund

Norsk Hydro ASA

Norsk industri

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk kulturminnefond

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbrukssamvirke

Norsk ornitologisk forening

Norsk plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk sau og geit

Norsk vann BA

Norsk varme

Norsk zoologisk forening

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

Norske felleskjøp SA

Norske havner

Norske landbrukstjenester

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

NORSKOG

Nortura SA

Notodden kommune

NTNU Vitenskapsmuseet

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Nærøysund kommune

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oppdal kommune

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Oslo kommune

OsloMet - storbyuniversitetet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Petroleumstilsynet

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Rakkestad kommune

Rambøll Norge AS

Rana Kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Regelrådet

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Riksantikvaren

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Røde Kors

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Rådgivende ingeniørers forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Salangen kommune

Saltdal kommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

SINTEF

Sirdal kommune

Sjøfartsdirektoratet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skaun kommune

Skien Kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Småkraftforeninga

Snåsa kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Songdalen kommune

Sortland kommune

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Stad kommune

Standard Norge

Stange kommune

Vegdirektoratet Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statkraft

Statnett SF

Statoil ASA

Statsbygg

Statskog SF

Stavanger kommune

Stavanger maritime museum

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljømerking

Stiftelsen natur og kultur

Stjørdal kommune

Stord Kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Svalbards Miljøvernfond

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sysselmannen på Svalbard

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Time kommune

TINE SA

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Tolldirektoratet

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

TYR Norsk kjøttfeavlslag

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen

Utenriksdepartementet

Utmarkskommunenes sammenslutning

Utsira kommune

Utviklingsfondet

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Veidekke ASA

Velforbundet

Vellenes fellesorganisasjon

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylke

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Viken fylkeskommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Volda kommune

Voss herad

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

WWF-Norge

Yara Norge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation

ØKOKRIM

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østre Toten kommune

Øvre Eiker Kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune