Høringer

Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2021

Vår ref.: 21/1757

Høringsbrev: EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU

Europakommisjonen la 14. juli fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU. Revisjonen av direktivet er fortsatt i en EØS-prosess og vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Det kan bli justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

EU-kommisjonen begrunner revisjonen som de nå har foreslått med bl.a. oppfølging av EUs prioriteringer under Europas grønne giv, og at utrullingen av null- og lavutslippskjøretøy/fartøy og dertilhørende fylle- og ladestasjoner skjer saktere enn hva som er nødvendig for å nå klimamålene. Utrullingen er også svært ulik mellom landene i Europa. Denne revisjonen må også sees i sammenheng med forslaget til revisjon av forordningen om CO2-utslippskrav til person- og varebiler. Kommisjonen foreslår at dagens direktiv erstattes med en forordning, som er ment å sikre en raskere og mer lik nasjonal gjennomføring av de nye kravene. Forslaget inneholder bl.a. konkrete krav til mengde fylle/ladeinfrastruktur som skal utrulles for utvalgte typer energibærere til kjøretøy, fartøy og fly. Forslaget inneholder også felles spesifikasjoner og krav til brukervennlighet, som betalingsløsninger, prisoversikt mv. Forslaget inneholder også nye bestemmelser om medlemslandenes nasjonale planer. Forslaget er merket EØS-relevant.

Samferdselsdepartementet har også hovedansvar for å følge opp forslaget til revisjon av forordning (EU) nr. 631/2019, om CO2-utslippskrav til person- og varebiler som også ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli som en del av "Fit for 55"-pakken. Dette sendes ut som egen høringssak. Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet vil ha ansvar for å sende ut andre deler av "Fit for 55" pakken på høring.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til EU-kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget.

Forslaget til revidert Direktiv 2014/94/EU av 14. juli 2021 på EU-kommisjonens hjemmesider 

I etterkant av høringen vil departementet vurdere hva slags konsekvenser innholdet i forslaget vil ha for norske interesser og aktører, og lage en foreløpig norsk posisjon. Departementet skal også gjøre en foreløpig vurdering av om EØS-relevans foreligger.

Fristen for innspill er satt for at departementet skal kunne vurdere innspillene i forkant av sentrale påvirkningsprosesser. Bl.a. avholdes det uformelle EU-transportministermøtet mot slutten av september. Vi gjør oppmerksom på at EU-kommisjonen har lagt ut forslaget til revisjon av direktivet på høring på sine nettsider, med frist 13. september. Eventuelle spørsmål om faglig innhold og prosess kan rettes til Kyst- og miljøavdelingen, Miljøseksjonen, telefon 22 24 90 90.

Fristen for høringsinnspill er 1. september 2021.

Høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved særskilte behov for innsending på annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill.

Lenker til mer bakgrunnsinformasjon:

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Informasjon fra EU-kommisjonens om "Fit-for 55"-pakken

Per-Andre Torper (e.f.)
avdelingsdirektør

Malin Anitadatter Karlstad
rådgiver

Fra høringsbrevet:

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til EU-kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget.

Forslaget til revidert Direktiv 2014/94/EU av 14. juli 2021 på EU-kommisjonens hjemmesider

Agder fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Andøy kommune

Applied Hydrogen AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Aremark kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avfall Norge

Avinor AS

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Beiarn kommune

Bellona

Berlevåg kommune

Bilimportørenes Landsforening

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune - Vesterålen

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

CICERO

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Drivkraft Norge

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energi Norge

Energigass Norge

Engerdal kommune

Enova SF

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornes kommune

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Finansdepartementet

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flesberg kommune

Flowchange

Flå kommune

FNI

Folldal kommune

Forsvarsdepartementet

Fortum

Fortum Charge & Drive

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik Kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Heim kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

Herøy kommune (Nordland)

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

HtreN Fuel Systems AS

Hurdal kommune

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

HYOP AS

Hægebostad kommune

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innlandet fylkeskommune

Iveland kommune

Jernbanedirektoratet

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjok kommune/Kárásjohka gielda

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune/Guovdageainnu

Kinn kommune

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystrederiene

Kystverket hovedkontoret

Kåfjord kommune/Gáivuona suohkan

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lindesnes kommune

Lom kommune

Longyearbyen Lokalstyre

Loppa kommune

Luftfartstilsynet

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus kommune

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljødirektoratet

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Naturvernforbundet

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune / Unjargga gielda

Neste AB

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening (Nobio)

Norsk elbilforening

Norske Havneforening

Norske Havner

Notodden kommune

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppdal kommune

Os kommune - Hedmark

Osen kommune

Oslo kommune - Byrådet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samnanger kommune

Sande kommune (Møre og Romsdal)

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

SINTEF Teknologi og Samfunn

Sirdal kommune

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Stad kommune

Stange kommune

Statens vegvesen

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statsministerens kontor

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune/Deanu Gielda

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

Utenriksdepartementet

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten Kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Viken fylkeskommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda Kommune

Voss herad

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune i Solør

Våler kommune i Østfold

Zero Emission Resource Organisation

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østre Toten Kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune